Komisja Psychiatryczna ds. Środków Zabezpieczających

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej

09-500 Gostynin ul. Zalesie 1A, skrytka pocztowa 139


 
Dokumenty wymagane do wydania przez Komisję opinii
 
1.
Postanowienie sądowe o zasięgnięciu opinii Komisji Psychiatrycznej ds. Środków Zabezpieczających w przedmiocie określenia zakładu psychiatrycznego.
 
2.
Postanowienie sądowe o umorzeniu postępowania i zastosowaniu środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
 
 
lub
 
Postanowienie sądowe w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczającego w przypadku realizowania już środka zabezpieczającego w zakładzie psychiatrycznym.
 
3.
Kopie wszystkich opinii psychiatrycznych i psychologicznych wydanych do sprawy.
 
4. Kopie wyciągów z posiedzenia z przesłuchaniami biegłych psychiatrów/psychologówh
 
 
lub
  akta sprawy.