Komisja Psychiatryczna ds. Środków Zabezpieczających

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej

09-500 Gostynin ul. Zalesie 1A, skrytka pocztowa 139