KOMISJA PSYCHIATRYCZNA
DO SPRAW ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA
Siedziba Komisji i Obsługi Kancelaryjno – Administracyjnej:
Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, ul. Zalesie 1 A, 09 – 500 Gostynin, skr. poczt. 139
tel. 24 235 79 92      fax 24 235 00 29