Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie

09-500 Gostynin ul. Zalesie 1A, skrytka pocztowa 139

tel. centrala 24 235 71 54, 24 235 71 56, fax: 24 235 71 55


Strona Główna
 
Miejsce ROPS-Gostynin w systemie lecznictwa psychiatrycznego
 
Struktura organizacyjna
ROPS-Gostynin
 
Przyjęcia pacjentów do
ROPS-Gostynin
 
Komisja Psychiatryczna
ds. Środków Zabezpieczających
 
Orzecznictwo
sądowo-psychiatryczne
realizowane przez ROPS-Gostynin
 
Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
 
Galeria
 
Mapa dojazdowa do ROPS
 
Kontakt
 
Praca
 
Dokumenty wymagane do przyjęcia
pacjentów do ROPS-Gostynin
 
1.
Kopia postanowienia o umorzeniu postępowania i zastosowaniu środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
2.
Prawomocne postanowienie sądowe o realizacji środka zabezpieczającego w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej
w Gostyninie.
3.
Sądowe polecenie przyjęcia do Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie.
 
4.
Kopia Opinii Komisji Psychiatrycznej ds. Środków Zabezpieczających, wskazującej Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie, jako miejsce realizacji środka zabezpieczającego.