Komisja Psychiatryczna ds. Środków Zabezpieczających

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

09-500 Gostynin ul. Zalesie 1A, skrytka pocztowa 139


 
Skład osobowy Komisji
 
 

Justyna Mieszalska
Przedstawiciel Ministra Zdrowia

Przewodnicząca Komisji

Dr n. med. Ryszard Wardeński
Dyrektor Krajowego Ośrodka Zapobiegania
Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie
Sekretarz Komisji

Dr n. med. Leszek Ciszewski
Dyrektor Regionalnego Ośrodka
Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim

Dr n. med. Przemysław Cynkier
Przedstawiciel Szpitala Psychiatrycznego wskazany przez Komisję Szpitalnictwa Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego

Dr Wiesław Gadecki
Dyrektor Regionalnego Ośrodka
Psychiatrii Sądowej w Branicach

Prof. Janusz Heitzman
Przedstawiciel Instytutu Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie


Prof. dr hab. Zdzisław Majchrzyk
Przedstawiciel Sekcji Psychiatrii Sądowej
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego


Mgr Inga Markiewicz
Przedstawiciel Instytutu Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie

Dariusz Poznański
Przedstawiciel Ministra Zdrowia