Komisja Psychiatryczna ds. Środków Zabezpieczających

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej

09-500 Gostynin ul. Zalesie 1A, skrytka pocztowa 139


 
Skład osobowy Komisji
 
 

Justyna Mieszalska
Przedstawiciel Ministra Zdrowia

Przewodnicząca Komisji

Dr n. med. Ryszard Wardeński
Dyrektor Regionalnego Ośrodka
Psychiatrii Sądowej w Gostyninie

Sekretarz Komisji

Dr n. med. Leszek Ciszewski
Dyrektor Regionalnego Ośrodka
Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim

Dr n. med. Przemysław Cynkier
Przedstawiciel Szpitala Psychiatrycznego wskazany przez Komisję Szpitalnictwa Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego

Dr Wiesław Gadecki
Dyrektor Regionalnego Ośrodka
Psychiatrii Sądowej w Branicach

Prof. Janusz Heitzman
Przedstawiciel Instytutu Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie


Prof. dr hab. Zdzisław Majchrzyk
Przedstawiciel Sekcji Psychiatrii Sądowej
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego


Mgr Inga Markiewicz
Przedstawiciel Instytutu Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie

Dariusz Poznański
Przedstawiciel Ministra Zdrowia