Czym zajmuje się Rzecznik Praw Pacjenta?

Wielokrotnie zdarza się, iż na linii pacjent – ochrona zdrowia zdarzają się sytuacje sporne, których nie sposób załatwić w sposób polubowny. Tego typu sytuacje są spowodowane nieporozumieniem a czasem, w sytuacjach ekstremalnych, brakiem chęci współpracy jednej ze stron. To właśnie w takich sytuacjach niezbędna będzie pomoc podmiotu pośredniczącego jakim jest Rzecznik Praw Pacjenta

Czym różni się psycholog od psychiatry

Zawód psychologa i psychiatry jest niewiarygodnie często mylony ze sobą, co sprawia iż w przypadku potrzeby skontaktowania się z jednym bądź drugim, nie mamy dostatecznej wiedzy, by mieć pewność, że udamy się do odpowiedniego specjalisty. Wiele obszarów wiedzy, aktywności i działalności łączy zarówno psychologa jak i psychiatrę, jednak są też istotne kwestie które ich dzielą. […]

Różnice między psychoterapeutą a psychologiem

Często dokładnie nie wiemy, czym zajmują się poszczególni specjaliści. Nie inaczej jest z zakresem działań psychologów i psychoterapeutów. Większość zdaje sobie sprawę z tego, iż możemy się do nich zwrócić w razie problemów z naszym stanem psychicznym, ale czym się szczególnie dany specjalisty zajmuje, jest zwykle zagadką. Zatem jakie są ich cechy wspólne, a co […]

Czym zajmuje się Komisja Psychiatryczna ds. Środków Zabezpieczających?

Środki zabezpieczające Są stosowane w sądownictwie w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, które dokonały czynu zabronionego (przestępstwa). Do środków zabezpieczenia należą: dozór elektroniczny (elektroniczna kontrola miejsca pobytu) terapia terapia uzależnień pobyt w zakładzie psychiatrycznym. Są one stosowane w zależności od ciężkości popełnianego przestępstwa, a także od zaburzenia lub choroby psychicznej.

Współpraca ROPS – Gostynin z oddziałami psychiatrii sądowej

Współpraca ROPS – Gostynin z oddziałami psychiatrii sądowej przebiegała dwojako: pacjenci, u których zauważalna była trwała poprawa ich ogólnego stanu psychicznego oraz poprawne funkcjonowanie społeczne (m.in. brak zachowań agresywnych), byli przewożeni do zakładów o wzmocniom poziomie zabezpieczenia. Tam miał miejsce dalszy ciąg ich leczenia psychiatrycznego pod okiem doświadczonych specjalistów z tej dziedziny; ośrodek mógł również […]

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie – podstawowe informacje

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie – był to zamknięty zakład, który był zrzeszony w ogólnopolskiej sieci instytucji leczniczych. Do sieci tej należą podmioty, które realizują zadania z zakresu psychiatrii sądowej. W omawianym Ośrodku leczeni byli pacjenci, których skierował Sąd zgodnie z art. 93a pkt. 4. W przepisie tym są zawarte wytyczne, które mówią, że […]

Jak funkcjonował ROPS – Gostynin?

W ośrodku ROPS – Gostynin działały trzy oddziały leczniczo-rehabilitacyjne. W każdym z nich znajdowało się 16 łóżek dla pacjentów. Wszyscy pacjenci posiadali prawo do korzystania z sanitariatu, stołówki, pokoju spotkań terapeutycznych oraz świetlicy, w której znajdował się kolorowy telewizor. Wybrane zajęcia odbywały się poza oddziałami. Np. zajęcia z arterapii oraz zajęcia sportowe były realizowane w […]

Kto trafiał do ROPS – Gostynin?

W ROPS – Gostynin znajdowali się psychicznie chorzy sprawcy czynów zabronionych. Były to osoby, które dokonały najcięższych przestępstw – mowa tutaj o poważnych uszkodzeniach ciała, gwałtach, podpaleniach, zabójstwach, usiłowaniu zabójstwa oraz wszystkich innych czynach, które mogą stanowić zagrożenie dla społeczeństwa o znacznym zasięgu – na przykład akty terroru. Jeśli niepoczytalna osoba chora psychicznie dokona któregokolwiek […]