Współpraca ROPS – Gostynin z oddziałami psychiatrii sądowej

Współpraca ROPS – Gostynin z oddziałami psychiatrii sądowej przebiegała dwojako:

  • pacjenci, u których zauważalna była trwała poprawa ich ogólnego stanu psychicznego oraz poprawne funkcjonowanie społeczne (m.in. brak zachowań agresywnych), byli przewożeni do zakładów o wzmocniom poziomie zabezpieczenia. Tam miał miejsce dalszy ciąg ich leczenia psychiatrycznego pod okiem doświadczonych specjalistów z tej dziedziny;
  • ośrodek mógł również przyjmować wszystkich pacjentów, którzy byli wcześniej w zakładzie psychiatrycznym o wzmocnionym poziomie zabezpieczenia. W ich przypadku wcześniej zastosowane metody leczenia nie przynosiły żadnych skutków, dlatego konieczne było skierowanie ich do ROPS – Gostynin. W niektórych przypadkach ROPS – Gostynin mógł również przyjąć osoby, które dokonały innych czynów niż wyżej opisane.

 

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie – podstawowe informacje 

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie – był to zamknięty zakład, który był zrzeszony w ogólnopolskiej sieci instytucji leczniczych. Do sieci tej należą podmioty, które realizują zadania z zakresu psychiatrii sądowej. W omawianym Ośrodku leczeni byli pacjenci, których skierował Sąd zgodnie z art. 93a pkt. 4. W przepisie tym są zawarte wytyczne, które mówią, że jeśli sprawca będąc niepoczytalnym popełnił czyn zabroniony o dużej szkodliwości społecznej oraz w dalszym ciągu istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że zdecyduje się na ponowne jego popełnienie, Sąd wydaje decyzję o umieszczeniu go w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym.

 

Jak funkcjonował ROPS – Gostynin?

W ośrodku ROPS – Gostynin działały trzy oddziały leczniczo-rehabilitacyjne. W każdym z nich znajdowało się 16 łóżek dla pacjentów. Wszyscy pacjenci posiadali prawo do korzystania z sanitariatu, stołówki, pokoju spotkań terapeutycznych oraz świetlicy, w której znajdował się kolorowy telewizor. Wybrane zajęcia odbywały się poza oddziałami. Np. zajęcia z arterapii oraz zajęcia sportowe były realizowane w Pracowni Terapii Zajęciowej i Rekreacji.

W trakcie okresu wiosenno-letniego niektóre zajęcia sportowe realizowane były na specjalnie wygospodarowanym terenie rekreacyjnym. Znajdował się tam stół do ping-ponga, boisko do kometki, boisko do siatkówki oraz boisko do koszykówki. W szczególnych przypadkach możliwe było przygotowanie grilla. Podczas okresu jesienno-zimowego na omawianym terenie pacjenci mogli też po prostu spacerować.

W strukturze ROPS-Gostynin był też Krajowy Ośrodek Seksuologii Sądowej, który posiadał miejsce dla 12 pacjentów. Wydawał on opinie seksuologiczne w stosunku do osób podejrzewanych o czyny zabronione o charakterze seksualnym.

 

 

Kto trafiał do ROPS – Gostynin?

W ROPS – Gostynin znajdowali się psychicznie chorzy sprawcy czynów zabronionych. Były to osoby, które dokonały najcięższych przestępstw – mowa tutaj o poważnych uszkodzeniach ciała, gwałtach, podpaleniach, zabójstwach, usiłowaniu zabójstwa oraz wszystkich innych czynach, które mogą stanowić zagrożenie dla społeczeństwa o znacznym zasięgu – na przykład akty terroru.

Jeśli niepoczytalna osoba chora psychicznie dokona któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów oraz został wydany prawomocny wyrok sądowy, najpierw kierowało się ją na leczenie psychiatryczne w ośrodku ROPS – Gostynin. W tym ośrodku zapewniony był bardzo wysoki poziom zabezpieczeń, który sprawiał, że mogą w nim przebywać sprawcy tych czynów. Zakład ten współpracował też z oddziałami psychiatrii sądowej, które posiadały niższy stopień zabezpieczenia. Były to takie oddziały, w których są wzmocnione warunki zabezpieczenia.