Jak funkcjonował ROPS – Gostynin?

W ośrodku ROPS – Gostynin działały trzy oddziały leczniczo-rehabilitacyjne. W każdym z nich znajdowało się 16 łóżek dla pacjentów. Wszyscy pacjenci posiadali prawo do korzystania z sanitariatu, stołówki, pokoju spotkań terapeutycznych oraz świetlicy, w której znajdował się kolorowy telewizor. Wybrane zajęcia odbywały się poza oddziałami. Np. zajęcia z arterapii oraz zajęcia sportowe były realizowane w Pracowni Terapii Zajęciowej i Rekreacji.

W trakcie okresu wiosenno-letniego niektóre zajęcia sportowe realizowane były na specjalnie wygospodarowanym terenie rekreacyjnym. Znajdował się tam stół do ping-ponga, boisko do kometki, boisko do siatkówki oraz boisko do koszykówki. W szczególnych przypadkach możliwe było przygotowanie grilla. Podczas okresu jesienno-zimowego na omawianym terenie pacjenci mogli też po prostu spacerować.

W strukturze ROPS-Gostynin był też Krajowy Ośrodek Seksuologii Sądowej, który posiadał miejsce dla 12 pacjentów. Wydawał on opinie seksuologiczne w stosunku do osób podejrzewanych o czyny zabronione o charakterze seksualnym.

Dodaj komentarz