Współpraca ROPS – Gostynin z oddziałami psychiatrii sądowej

Współpraca ROPS – Gostynin z oddziałami psychiatrii sądowej przebiegała dwojako:

  • pacjenci, u których zauważalna była trwała poprawa ich ogólnego stanu psychicznego oraz poprawne funkcjonowanie społeczne (m.in. brak zachowań agresywnych), byli przewożeni do zakładów o wzmocniom poziomie zabezpieczenia. Tam miał miejsce dalszy ciąg ich leczenia psychiatrycznego pod okiem doświadczonych specjalistów z tej dziedziny;
  • ośrodek mógł również przyjmować wszystkich pacjentów, którzy byli wcześniej w zakładzie psychiatrycznym o wzmocnionym poziomie zabezpieczenia. W ich przypadku wcześniej zastosowane metody leczenia nie przynosiły żadnych skutków, dlatego konieczne było skierowanie ich do ROPS – Gostynin. W niektórych przypadkach ROPS – Gostynin mógł również przyjąć osoby, które dokonały innych czynów niż wyżej opisane.

Dodaj komentarz