Czym zajmuje się Komisja Psychiatryczna ds. Środków Zabezpieczających?

Środki zabezpieczające

Są stosowane w sądownictwie w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, które dokonały czynu zabronionego (przestępstwa).

Do środków zabezpieczenia należą:

 1. dozór elektroniczny (elektroniczna kontrola miejsca pobytu)
 2. terapia
 3. terapia uzależnień
 4. pobyt w zakładzie psychiatrycznym.

Są one stosowane w zależności od ciężkości popełnianego przestępstwa, a także od zaburzenia lub choroby psychicznej.

Komisja Psychiatryczna ds Środków Zabezpieczających

Powoływana jest na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia na mocy Ustawy – Kodeks Karny Wykonawczy z dnia 06 czerwca 1997 roku z pózn.zm.

W jej skład wchodzą osoby, powoływane przez Ministra Zdrowia, będące specjalistami z psychiatrii, psychiatrii sądowej i zaburzeń dyssocjalnych.

Zadaniem Komisji jest wydawanie opinii o zastosowaniu odpowiedniego Środka Zabezpieczenia w stosunku do osoby, która dopuściła się czynu zabronionego (przestępstwa), wobec której zachodzi podejrzenie, że przestępstwa dokonała w przypadku ograniczonej chwilowo lub całkowicie poczytalności.

Przy wydawaniu opinii Komisja bierze pod uwagę m.in.:

 • ciężkość czynu zabronionego i wysokość jego szkodliwości społecznej
 • rodzaj zaburzenia/choroby psychicznej oraz aktualny stan zdrowia osoby
 • uzależnienia od alkoholu i środków odurzających
 • czyny popełniane w przeszłości
 • zastosowane terapie
 • otoczenie społeczne (miejsce zamieszkania, środowisko rodzinne, doświadczenia z przeszłości)
 • związek między zdiagnozowanymi zaburzeniami a niebezpiecznymi zachowaniami

Komisja decyduje o miejscu zabezpieczenia, a także jego rodzaju:

 • Psychiatryczny oddział podstawowego zabezpieczenia, do którego kieruje sąd. Oddział może być półotwarty, z możliwością czasowych pobytów domowych, gdy ryzyko popełnienia ponownie czynu zabronionego jest niewielkie.
 • Oddział wzmocnionego zabezpieczenia, gdy ryzyko popełnienia przestępstwa, zagrażającego życiu i zdrowiu innych osób jest wysokie
 • Oddział maksymalnego wzmocnienia, w których dodatkowo chronieni są również wszyscy pracownicy.

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie – ośrodek dla “Bestii”

Komisja Psychiatryczna ds Środków Zabezpieczenia kieruje tam osoby z zaburzeniami i chorobami psychicznymi po zakończonym pobycie w więzieniu, które dopuściły się wyjątkowo ciężkich przestępstw, wobec których nie ma żadnych przesłanek, że nie popełnią podobnych przestępstw w przyszłości.

Dodaj komentarz