Kto trafiał do ROPS – Gostynin?

W ROPS – Gostynin znajdowali się psychicznie chorzy sprawcy czynów zabronionych. Były to osoby, które dokonały najcięższych przestępstw – mowa tutaj o poważnych uszkodzeniach ciała, gwałtach, podpaleniach, zabójstwach, usiłowaniu zabójstwa oraz wszystkich innych czynach, które mogą stanowić zagrożenie dla społeczeństwa o znacznym zasięgu – na przykład akty terroru.

Jeśli niepoczytalna osoba chora psychicznie dokona któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów oraz został wydany prawomocny wyrok sądowy, najpierw kierowało się ją na leczenie psychiatryczne w ośrodku ROPS – Gostynin. W tym ośrodku zapewniony był bardzo wysoki poziom zabezpieczeń, który sprawiał, że mogą w nim przebywać sprawcy tych czynów. Zakład ten współpracował też z oddziałami psychiatrii sądowej, które posiadały niższy stopień zabezpieczenia. Były to takie oddziały, w których są wzmocnione warunki zabezpieczenia.

Dodaj komentarz