Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie – podstawowe informacje

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie – był to zamknięty zakład, który był zrzeszony w ogólnopolskiej sieci instytucji leczniczych. Do sieci tej należą podmioty, które realizują zadania z zakresu psychiatrii sądowej. W omawianym Ośrodku leczeni byli pacjenci, których skierował Sąd zgodnie z art. 93a pkt. 4. W przepisie tym są zawarte wytyczne, które mówią, że jeśli sprawca będąc niepoczytalnym popełnił czyn zabroniony o dużej szkodliwości społecznej oraz w dalszym ciągu istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że zdecyduje się na ponowne jego popełnienie, Sąd wydaje decyzję o umieszczeniu go w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym.

Dodaj komentarz